Jadran svhv_edited_edited.jpg

LA GRANDE PARTITA

8. November  // 19:00 // Akershus slottskirke, Oslo

Musikk av J.S.Bach, S. L. Weiss, da Milano, J. Dowland, P.P. Borrano, J. Gallot og Ch. Mouton.

Jadran Duncumb, barokklutt / renessanselutt

08/11

Program:

J. S. Bach - Suite i g moll BWV 995

(Bachs transkripsjon av cello-suiten nr. 5, BWV 1011)

Prelude - vite  - Allemande - Courante - Sarabande - Gavotte I - II - Gigue

J. S. Bach - Partita BWV 997

Fantasia Fuga Sarabande Gigue - Double

- pause - 

Francesco da Milano (1497-1543): Ricerca FdaM 33

Pietro Paolo Borrono (1490-1563): Pavana e Saltarello La Gombertina

Jean Richefort/da Milano (1480-1547): De mon triste desplaisir

John Dowland (1563-1626): Forlorn Hope Fancy

 

'Suite mosaique' i fiss-moll

Jacques Gallot (1625-1695): Allemande La Lucrece

Charles Mouton (1617-1699): Courante et Double Le Dèpart

Charles Mouton: Sarabande La Malassise

 

Sylvius Leopold Weiss (1687-1750): Prelude og Passacaglia i D-dur

Jadran Duncumb, barokklutt og renessanselutt

La Grande Partita.

'Det store spillet' - det er ingen sammentreff at 'partita' var ordet som gjerne ble brukt for samlinger av instrumentale stykker i samme toneart. Musikken i barokken var et spill av kontraster; mellom følelser, farger, artikulasjon og fraser, melodier og linjer og forskjellige satser med forskjellige karakterer. Som en skuespiller i et teaterstykke, skal musikeren bringe til livet manuskriptet gjennom hans eller hennes mestring av retorikken og tolkning av stykket. Hvert utsagn har sitt svar, og hvordan noe sies har innvirkning på hvordan det svares. Som for eksempel Shakespeares kjente Hamlet-monolog, kan hvert stykke spilles effektivt på utallige måter, så lenge det er en logikk og sammenheng mellom frasene, og at måten disse blir 'sagt' henger sammen med materialet. Musikerens jobb er altså å få til et samspill mellom egne tekniske ferdigheter - evnen til å spille forskjellige artikulasjoner, farger og dynamikk; intellektuelle ferdigheter - hvordan å få dem til å henge sammen logisk og i samsvar med komponistens arbeid; og følelsene - hvordan alt dette kan settes sammen slik at lytteren påvirkes emosjonelt av det som blir spilt. Lutten, med sitt miniatyr-univers av farger og resonans og evne til å spille flere stemmer egner seg perfekt til dette!

 

Bach trenger ingen innføring, men Weiss var langt mere kjent på 1700-tallet. Den best betalte musikeren i hofforkesteret over alle hofforkestere i Dresden i en periode da lutten var i nedgang - hans rykte spredte seg over hele Europa som tidenes beste lutenist. At musikken hans etter hvert ble glemt kan skyldes mest på at han skrev eksklusivt for et instrument som nesten ingen spilte noen få tiår etter hans død. Bach og Weiss var jevngamle og kjente hverandre godt, Weiss var gudfaren til sønnen, Carl Philip Emmanuel og anbefalte ham til det prøyssiske hoffet da han søkte om jobben som han for øvrig også fikk der. Sommeren 1739 tilbrakte de to vennene flere dager sammen i Leipzig der de blant annet utfordret hverandre på fuge-improvisasjoner på hvert sitt instrument. Nevøen til Bach, Johann Elias beskrev det hele som 'uavgjort'.

 

Jadran Duncumb er en engelsk-kroatisk-norsk gitarist og lutt-spiller, oppvokst utenfor Oslo. Den unge virtuosen er i dag en av de mest lovende og spennende luttspillere av sin generasjon. Venner av klassisk musikk, og særlig av barokkmusikk har forlengst blitt oppmerksom på stortalentet: I 2008 var han finalist bade i NRK-talentprogrammet Virtuos og i BBC Young Musician of the Year, noe som ga ham solistoppdrag med orkestre i hele Europa (med KORK, London Mozart Players. BBC National Orchestra Wales etc.). Under hans studier ved Royal College of Music, London begynte han å studere lutt, teorbe og continuospill, og siden det har han vært en aktiv basso-continuo-spiller i barokkensembler og med solister som Amandine Beyer, Giuliano Carmignola, Rolf Lislevand, Barokkanerne, English Baroque Soloists, I Fagiolini, Ensemble Diderot, Holland Baroque, Oslo Circles, International Touring Opera og Ensemble Amaranthos. Hans duo Repicco ble nylig valgt som ‘Emerging Artists Program’ i Ambronay Festival, Frankrike, i tillegg konserterer han mye med barokkfiolinisten Johannes Pramsohler, som han har spilt inn flere CDer med. Hans første solo-CD (Bach&Weiss, for Audax Records) kom ut i 2018, til strålende internasjonale kritikker. Jadran Duncumb vant 1.prisen i Maurizio Pratola lutt konkurranse i L´Aquila, Italia. Konserten er en del av 1685-barokkserien og er støttet av Norsk Kulturråd og Oslo kommune.